สัตว์
เสียง
เกาะ
ช้าง

สวัสดิภาพสัตว์

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

We are the Voice of the Voiceless

เราคือเครือข่ายของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ที่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นปากเสียงแก่สัตว์ที่ยากไร้บนเกาะช้าง

เกาะช้างมีสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากที่มีความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยาก เป้าหมายของเราคือการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวข้างถนน

พวกเรามีจุดประสงค์ที่จะเตรียมพร้อมยาและเวชภัณฑ์สำหรับสุนัขและแมวจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บหรือล้มป่วยแต่ปราศจากเจ้าของหรือคนดูแลใส่ใจ 

แต่พวกเราเองไม่สามารถที่ทำสิ่งดังกล่าวได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากท่านผู้ที่มีความเมตตาต่อสัตว์ยากไร้เหล่านี้
สุนัขและแมวยากไร้ด้อยโอกาสในเกาะช้างยังต้องการการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากทุกคน 

พวกเรามาร่วมมือกันป้องกันและช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของพวกสัตว์ที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ ขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกไมตรีจิต ,ความเห็นอกเห็นใจและทุกการสนับสนุน!

Scroll to Top