บ้านอยู่อาศัยอย่างถาวร

รับอุปการะ

นี่คือคลังภาพของสุนัขจรจัดที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเราและต้องการบ้านอยู่อาศัยถาวร

If you are intrested in adopting one of our protégés, get in touch with us. 

We all are surching a Loving Forever Home

Puko

Puko was bitten by a big dog when he was about two months old. He was paralysed. He was about to be put to sleep. …

Mizu

Mizu is a FelV Positiv Cat that has also a cripeld leg. She will stay with us for a longer time we think. Therefor you …

Rosso

Rosso grew up on the street. He is a strong male with whom you can go for a walk. Rosso is about 6 years old …

Rosa

Rosa is Rosso’s sister. She is a very nice female, but she also tends to be dominant. Just like Rosso, she doesn’t put up with …

Blind Adam

Adam is blind to 90%. He also is quite old. Therefore Adam needs people who know what they are doing. Namely to give an old …

Rita

Lovley Rita is like a Dog. She just loves to be by her humans and does follow you wherever you go. Rita is Fel poistiv …

Mama

Mama is a lovely female who lived on the street. She has a crippled leg. She was no longer allowed into her territory by the …

Point

Such a dog cannot be forgotten. Dignified, serious, a bit majestic, but very friendly and easy to contact. After his difficult street life, he didn’t …

Emma needs a Sponsor

Point

Such a dog cannot be forgotten. Dignified, serious, a bit majestic, but very friendly and easy to contact. After his difficult street life, he didn’t …

Tom

Tom’s start in life wasn’t the best. He was found all alone with his Sister Amelia in the forest. Completely emaciated. When they got here, …

Amelia

Amelia is just a normal funny puppy. At the beginning she is a bit shy, but if she knows you she will love you. She …

Luna

Luna is the fluffiest and darkest girl in her litter and she’s a funny one too! She has her little mood swings either where she …

Kangy

Just look at this face!!!!!!!!! Kangy the kangaroooo! She was named after the kangaroo because of her little hops and jumps! When she’s excited she …

Pluto

Pluto is the only male and the only brown dog in his litter! He eats the most and of course he’s the biggest one of …

Violet

She is incredibly skittish but it’s easy to gain her trust. She no longer runs away from the better known “hand”. She is a quiet …

Scruff

Scruff is a special dog, she needs a lot of time and calmness. She still is spooked easily by loud noises or movements. She gets …

Mama

Mama is a lovely female who lived on the street. She has a crippled leg. She was no longer allowed into her territory by the …

Rosa

Rosa is Rosso’s sister. She is a very nice female, but she also tends to be dominant. Just like Rosso, she doesn’t put up with …

Rosso

Rosso grew up on the street. He is a strong male with whom you can go for a walk. Rosso is about 6 years old …

Rita

Lovley Rita is like a Dog. She just loves to be by her humans and does follow you wherever you go. Rita is Fel poistiv …

Blind Adam

Adam is blind to 90%. He also is quite old. Therefore Adam needs people who know what they are doing. Namely to give an old …

here you see the Animals who found in 2021 in collaboration with
Animal Voice Koch Chang
a beautiful home

Saphire

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Safire has found a great home.

Coconut

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Cconut has found a great home in Belgium.

Oscar

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Oscar has found a great home.

Middie

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, one more Puppy has found a great home.
Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, one more Puppy has found a great home.

Minnie

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, one more Puppy has found a great home.

Pupito

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, one more Puppy has found a great home.

2 kitten

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the 2 Kitchen found a great home.

Maxi

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, this lovley puppy has found a great home.

Mika

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, this lovely puppy has found a great home.

Little Cat

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee this little kitten has found a great home.

Olive

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa Olive found a nice home.

Blake

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa our lovley Blake who was one of the nicest dogs we had here, found a nice forever home.

Rasta

Thanks to the collaboration with Mo the little Dog Rasta found a home.

Gon

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta the little Cat found a home .

Redy

Also this lovley kitty found a great home in Koh Chang. Thank you Dr. Tookta for finding such a nice home.

Schildy

Also this lovley kitty found a great home in Koh Chang. Thank you Dr. Tookta for finding the home she can feel like a princess!

Rocky

Rocky found a loving Home at Tad. AVKG will support Tad if he needs help with medical care and food. We are just happy Rocky found a loving home.

Shanee

Shanee found a nice home in Koh Chang. Mo found this lovley people. We are thankful.

Orange

Direct from the Clinic in a new home. This is perfect. Thank you Dr. Tookta and the new owner for making this dream come true!

Red Girl

Direct from the Clinic in a new home. This is perfect. Thank you Dr. Tookta and the new owner for making this dream come true!

homeless

Direct from the Clinic in a new home. This is perfect. Thank you Dr. Tookta and the new owner for making this dream come true!

Ridgeback female

This little beautiful Ridgeback found a home by friends of Mo.Just perfect that she can go to someone we know.

6 puppies

Mo and her Team found for 6 Puppies a great home. We are so happy for all this little ones, that they do not have to be streetdogs.

2 puppies

Mo found a great home for this little 2 puppies by a nice lady she knows very well.

Kitten

Dr. Tookta found a home direct from the clinic Just perfect.

littel red Kitty

Dr. Tookta found a home direct from the clinic Just perfect.

Accident Cat

Dr. Tookta found a home direct from the clinic Just perfect.

Puppy

Dr. Tookta and Mo found a great home for the little Street Puppies.

white Kitty

Dr. Tookta found a home for the lovley Kitties. We are as happy as we could be that they do not become streetcats.

Lulu

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Lulu has found a great home.

Spike

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Spike has found a great home.

Ruby

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Ruby got the Jackpot and has found a wonderful home.

Bai Bua

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the little cat found a home direct from the clinic. We are happy.

Kitties

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the little cats found a home direct from the clinic. We are happy.

3 Kitten

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the 3 little cats found a home direct from the clinic. Well done.

Kitty

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the sweet Kitty could go direct from the Clinik to her new home by Mrs. Kristel (BB driver/Bang Bao)

Tiger

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the sweet Kitty could go direct from the Clinik to her new home.

4 red Boys

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the sweet Boys could go direct from the Clinik to their new homes.

Puppy

Thanks to the collaboration with Mo Hernier the sweet Puppy found a new home by friends!

Monthong

Mo found this lovley home for Monthong in Koh Chang. We wish Monthong only the very best in his life.

Black nose

Direct from the Clinic in a new home. This is perfect. Thank you Dr. Tookta and the new owner for making this dream come true!

Grey tiger kitty

Direct from the Clinic in a new home. This is perfect. Thank you Dr. Tookta and the new owner for making this dream come true!

Rigdeback male

This little beautiful Ridgeback found a home by friends of Mo.Just perfect that he can go to someone we know.

Marshall

This little beautiful kitten with only one eyes (one is blind) found just a beautiful home by one of Dr. Tooktas customer. We are very happy.

little Girl

Little Girl found a great home. We are happy for her.

Kitten red

Little Kitty found a great home direct from the clinic. We are happy for her.

3 Kitten

3 Kitty found a great home direct from the clinic from Dr. Tookta.

Kitty bitten by a dog

the little Kitty was bitten by a dog and got help in Dr. Tookta clinic. Now we found a home for her. We are happy for this realy lovley girl.

Streetpuppy

Streetpuppy found a Home. Thank you Mo and Tookta.

White Kitty 2

We are happy that all 3 of this Kitty familie found homes. Also this little one.

Crunchy new Rey

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Crunchy new Rey has found a great home.

Simba

Thanks to the collaboration with Patricia Peksa, Simba has found a great home.

Snow Ball

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the little Snow Ball found a home

Mocca

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee and Mo Mocca found a home

2 Kitties

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee this 2 Kitties found a home

Destiny

Destiny was one of the worst cases we ever had. Now she found a lovley foreverhome in Koh Chang. We are absolutley happy!

Red

Red found a nice home in Koh Chang, thanks to the connections of Dr. Tookta Wipavee

Tigi

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the sweet Kitty could go direct from the Clinik to her new home.

1 red Girl

Thanks to the collaboration with Dr. Tookta Wipavee the sweet Kitty could go direct from the Clinik to her new home.

Puppy 2

Thanks to the collaboration with Mo Hernier the sweet Puppy found a new home by friends!

Puppy LOVE

Again, thanks to the collaboration with Mo Hernier the sweet Puppy found a great home!

Black/white kitty

Direct from the Clinic in a new home. This is perfect. Thank you Dr. Tookta and the new owner for making this dream come true!

Tiger

Direct from the Clinic in a new home. This is perfect. Thank you Dr. Tookta and the new owner for making this dream come true!

Charlie

Charlie pulled the big one. He moves to our dear friend Nuy. The two have fallen in love with each other. Take care dear Charlie. We were happy to accompany you.

Basil

Basil could go direct from Dr. Tookta to friends and costumers of her, who take care very well to their animals.

2 Pups

Lovley Puppies found a nice home. We are happy!

2 Kitten

2 Kitten found home direct from Dr. Tooktas Klinic.

Pinky

Pinky found a great home with Nikki we know very well. So we are happy, that Pinky does not have to live on the streets anymore. Just great.

Toro

Direct from the clinic to a new home. Just perfect.

Ai Tao

Direct from the clinic to a new home. Just perfect.

We accompanied these darlings over the rainbow bridge

Unfortunately, for various reasons, these darlings didn’t make it. But all these dear beings have known what LOVE is. Our employees have made sure of that, and that comforts us. 

R.I.P. Joe

R.I.P. Mafia

R.I.P.Daeng

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ถ้าท่านต้องการเข้าชมการทำงานหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของสัตว์ต่างๆในเกาะช้าง โปรดอย่าลังเลที่จะสอบถามเรา

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่าน

เสียงของสัตว์
Scroll to Top