บริจาค

บริจาค

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ความทุกข์ทรมาณและยากไร้ของสัตว์บนเกาะช้างสามารถช่วยเหลือและบรรเทาได้ด้วยการบริจาคของท่าน

พวกเราหวังที่จะยับยั้งความทุกข์ทรมาณในปัจจุบันและมุ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตด้วย

พวกเรามุ่งที่จะช่วยเหลือสัตว์จากการถูกทำร้าย ทอดทิ้ง และได้รับบาดเจ็บ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องการยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อการนี้ และจะทำไม่สำเร็จหากปราศจากความช่วยเหลือและสนับสนุน 

เรายังต้องการปัจจัยจำนวนมากเพื่อการทำหมัน ให้การรักษาสัตว์โดยสำรองยาและเวชภัณฑ์รวมไปถึงแจกจ่ายอาหารให้สัตว์ที่อดอยากเพราะไม่มีเจ้าของ พวกเราจะไร้ซึ่งพลังอำนาจที่จะช่วยพวกเขาหากปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุนจากท่าน พวกเราขอขอบคุณจากหัวใจในนามของสุนัขและแมวจรจัดเร่ร่อนในเกาะช้าง

TW-Account owner: Tierschutz für vergessene Seelen

IBAN: BE70967147484725

Bankcode (SWIFT/BIC) TRWIBEB1XXX
Adresse

TransferWise Europe SA
Avenue Marnix 13-17
Brussels
1000
Belgium
Purpose: AVKG

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ช่วยสนับสนุนเราเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือสัตว์ที่ยากไร้อนาถาบนเกาะช้าง
เสียงของสัตว์
Scroll to Top