ให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน

รักษาสัตว์

สถานพยาบาลสัตว์เกาะช้าง
Independent private Clinic

สัตวแพทย์หญิงวิภาวี กึกสูงเนิน

ที่อยู่
18/49 ม.4
อ.เกาะช้าง
จังหวัดตราด 23170

เปิด
เปิดทำการ 10.00-18.30 น.

ปิดวันอาทิตย์

ทำการนัดหมาย
Phone:0827141582

The Koh Chang Animal Clinic is the only clinic in Koh Chang run and managed by a state-approved veterinarian. Dr. Tookta Wipavee. Dr. Tooktas Clinic is independent but we love to work with her. She is the vet we trust.

สถานพยาบาลสัตว์เกาะช้างมีอุปกรณ์สำหรับการวินิจฉัย เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องตรวจเลือด สามารถช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคในสุนัข แมวและสัตว์ป่าได้

ความผูกพันระหว่างสัตว์ป่วยและเจ้าของสัตว์คือสิ่งจำเป็น ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ

สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลสัตว์เกาะช้างในการรักษาสัตว์ป่วยอนาถาไม่มีเจ้าของ 

Dr. Tookta Wipavee is the owner of the Koh Chang Animal Clinic. 

 If you want to spay/neuter or vaccinate against rabbies street dogs or cats and do not have the necessary financial means, เสียงของสัตว์ มูลนิธิเสียงจากสัตว์จะช่วยคุณโดยไม่มีข้อพันธะผูกพันธ์

เสียงของสัตว์
Scroll to Top