แจกอาหาร

Hunger

Feeding hungry street dogs has to do with empathy.

We believe in ‘Buddhist beliefs.

Therefore it is a matter of course not to walk past street dogs that are hungry. 

Starving dogs

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Without you we cannot raise the funds to feed daily all the hungry strays.

Help us do it.

เสียงของสัตว์
Scroll to Top