แจกอาหาร

ความหิวโหย

การแจกอาหารสุนัขจรจัดผู้หิวโหยต้องทำด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ

เราเชื่อในความดีในใจของท่าน

ดังนั้นโปรดอย่าได้มองผ่านสุนัขจรจัดข้างถนนผู้หิวโหย 

สุนัขผู้หิวโหย

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ปราศจากท่านเราไม่จะสามารถระดมทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับซื้ออาหารมาแจกจ่ายแก่สัตว์จรจัดผู้หิวโหย

มาช่วยกันทำสิ่งนี้

เสียงของสัตว์
Scroll to Top