แจกอาหาร

ความหิวโหย

การแจกอาหารสุนัขจรจัดผู้หิวโหยต้องทำด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ

sharing what we have is the meaning of life

สุนัขผู้หิวโหย

Streetworker and founder Mo and her Team feeding daily a huge amount of hungry animals

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ปราศจากท่านเราไม่จะสามารถระดมทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับซื้ออาหารมาแจกจ่ายแก่สัตว์จรจัดผู้หิวโหย

Help us to save life!

เสียงของสัตว์
Scroll to Top