จุดช่วยเหลือสัตว์

จุดช่วยเหลือสัตว์

จุดช่วยเหลือสัตว์

help point Logo dunkel

วิหารแห่งความหวังนี้คือสถานพักพิงของเหล่าสัตว์ที่ไร้ซึ่งความหวังปราศจากคนที่ต้องการเขา สถานพักพิงนี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสัตว์เร่ร่อนอนาถาไม่มีที่พึ่งและมีความเจ็บป่วยจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามลำพังได้เอง แต่สถานพักพิงแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อทำหมันอีกด้วยและใช้พักฟื้นจนกว่าจะพร้อมและส่งกลับไปยังที่ที่พวกเขาเคยอยู่อาศัย พวกเราหวังอย่างยิ่งที่จะพร้อมรับดูแลสัตว์ต่างๆตามที่กล่าวมาได้ภายในปี2020!!!

ศูนย์กลางความช่วยเหลือนี้กล่าวได้ว่าเป็นเพียงสถานพักพิงชั่วคราวสำหรับสัตว์ที่บาดเจ็บร้ายแรงและฉุกเฉิน โดยสามารถรองรับจำนวนไม่เกิน 30ตัวเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการพยายามจัดหาบ้านที่อบอุ่นและถาวรสำหรับสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้ 

Hope a Special Dog

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ถ้าหากท่านมีความประสงค์อยากเข้าเยี่ยมชมและสนุบสนุนเราไปด้วยกัน สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์คุณกัญญารัตน์(โม) โทร 061 -480-1644

ถ้าหากท่านมีความต้องการที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ก้าวเข้ามาเลยเหล่าเพื่อนสี่ขารอคอยท่านอยู่

เสียงของสัตว์
Scroll to Top