จุดช่วยเหลือสัตว์

help point Logo dunkel

Animal Voice Help Point is  an emergency place, that is so desperately needed . This small sanctuary is built for the sick and helpless Dogs and Cats  which can not survive on the streets. 

เนื่องจากข้อจำกัดในด้านปัจจัยต่างๆ ทางเราไม่มีนโยบายที่จะรับสุนัขสุขภาพดีเข้ามาดูแลในศูนย์ของเราได้เนื่องจากเป้าหมายของเราคือสร้างเป็นศูนย์เพื่อให้การช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีสุนัขจรจัดที่จำเป็นต้องรับการรักษาทางการแพทย์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือพิการถาวรในระดับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นค่ะ 

ศูนย์กลางความช่วยเหลือนี้กล่าวได้ว่าเป็นเพียงสถานพักพิงชั่วคราวสำหรับสัตว์ที่บาดเจ็บร้ายแรงและฉุกเฉิน โดยสามารถรองรับจำนวนไม่เกิน 30ตัวเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการพยายามจัดหาบ้านที่อบอุ่นและถาวรสำหรับสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้ 
We work at a high level. For the poorest of the poor, only the best is good enough for us. Unfortunately, we are painfully aware that we cannot help all animals in the world. But when we help we do it on a high level without ifs and buts. Otherwise we rather leave it. That is our philosophy.

And although we are passionate about this Help Point, our main focus is still on neutering as many dogs and cats as we can afford. Because only these help to prevent misery before it arises.

our Protegés

We help Animals in need!

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

If you want to visit us and support our work, come along. Visiting times are from Mo-Fr. 2.00-4.00 p.m. 

ถ้าหากท่านมีความต้องการที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ก้าวเข้ามาเลยเหล่าเพื่อนสี่ขารอคอยท่านอยู่

https://www.facebook.com/animalvoicehelppoint

 

เสียงของสัตว์
Scroll to Top