อาสาสมัคร

Give love

We need helping Hands for the Streetwork and later in the Shelter.

As a volunteer, you go to the hand of our animals rights activists and help them manage everyday life with injured and sick dogs.

You go for walks with dogs, socialize them and, after consultation, do everyday tasks that arise.

They need you!

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Call us
we are looking forward to meet you!

You have to love animals and must be a good-hearted person. You will look back on your volunteer time fulfilled, because the animals will give you love and much more than you hoped for.

เสียงของสัตว์
Scroll to Top