อาสาสมัคร

มอบความรัก

We need helping Hands in the Help Point. Interested? Get in Contact us. Phone+66 0966521830

 


อาสาสมัครจะได้เข้ามาทำงานช่วยเราในส่วนของการดูแลสิทธิสัตว์และมาช่วยในการดูแลพยาบาลสัตว์ป่วยและสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บในความดูแลของเรา

พาสุนัขไปเดินเล่น สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้คุ้นเคยกับมนุษย์และปฏิบัติทุกวันจนสุนัขเกิดความเคยชิน

พวกเขาต้องการคุณ

บริจาคผ่านเพย์พาล

สุนัขและแมวจรจัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน!

โดยไม่ว่าท่านจะช่วยเป็นจำนวนเงินไม่ว่ามากหรือน้อย ท่านก็สามารถเชื่อใจได้ว่าพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสัตว์เหล่านี้ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Call us+66 0966521830
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบคุณ

คุณต้องเป็นผู้ที่รักและมีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ คุณจะย้อนมองและพบว่าในช่วงเวลาที่คุณเข้ามาเป็นอาสาสมัครนั้นจะช่วยเติมเต็มหัวใจคุณเพราะสัตว์เหล่านี้จะมอบความรักและประสบการณ์อื่นๆให้มากกว่าที่คุณคิด

เสียงของสัตว์
Scroll to Top